אתרים מומלצים

עיריית בני ברק

עיריית בני ברק

בני-ברק החדשה הינה חידושו של הישוב ההיסטורי בני-ברק, המוזכר בתנ"ך, ששכן בנחלת שבט דן: "ויהד ובני-ברק וגת רימון" (יהושע י"ט, פסוק מ"ה). כן ידועה היתה בני-ברק בתקופת התנאים בזכות היותה מקום ישיבתו של התנא המפורסם רבי עקיבא ומרכז ללימוד התורה.
רשות המים

רשות המים

רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל. בתוך כך, אחראית רשות המים על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים.
מטרתה העיקרית של הרשות - לאפשר שירותי מים וביוב באיכות ובאמינות מירבית באופן יעיל תוך הגדלת הרווחה בת הקיימא של תושבי מדינת ישראל.
משרד האנרגיה והמים

משרד האנרגיה והמים

משרד האנרגיה והמים אחראי על משק האנרגיה ומשאבי הטבע של מדינת ישראל ובהם: חשמל,גז,דלק,שימור אנרגיה,מים,ביוב,נפט ,מחצבים וכל הקשור בחקר האדמה והים בתחומים אלו. המשרד מפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים המטפלים בתחומים אלו ,ופועל להבטחת מענה הולם לצרכי האנרגיה והתשתית המשתנים של המשק בישראל. חזון ויעדי המשרד הינם אספקת אנרגיה למשק של מדינת ישראל ,תוך שימוש מושכל במשאבי הטבע הקיימים. וייבוא מקורות אנרגיה מרחבי העולם עם כל מגוון המגבלות והקשיים של המדינה.
המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הוקם בשנת 1989 בהחלטת ממשלה מס' 5 מיום 25/12/1988.
המשרד פועל בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית.
משרד הפנים

משרד הפנים

משרד הפנים הינו האחראי על השלטון המקומי, דהיינו הרשויות המקומיות, על מדיניות התכנון וביצועה, על הפיקוח על הבניה, על שרותי הכבאות, ההצלה ושרותי החרום, ועל מערכת הבחירות. כמו כן, על נושא האזרחות והסדרת הכניסה והשהייה בארץ, התושבות והרישומים האישיים.
מקורות

מקורות

מקורות – חברת המים הלאומית של ישראל - מספקת כבר למעלה מ- 75 שנה מים לתושבי מדינת ישראל: כ- 80% ממי השתייה וכ-70% מסך צריכת המים כולה. מערכת אספקת המים של מקורות מאחדת את מרבית מפעלי המים האזוריים, את מערכת המוביל הארצי ואת מפעל ירקון נגב.