תקנות חופש המידע

תאגיד מי ברק פועל עפ"י תקנות חופש המידע התשנ"ט (1999) המחייבות להעביר לציבור מידע בנושאי התאגיד:

  • דוחו"ת איכות מי השתיה.
  • פרסום דרכי התקשרות כולל כתובת, טלפון חינם, שעות קבלת קהל.
  • פרסום טפסים לצורך תשלומים, הוראות קבע וכו'.
  • פרוט לגבי צורת חישוב חשבון המים ואגרת הביוב.
  • מוקד לחירום להודעה על תקלות בתחום המים והביוב- 106.
  • פרסום בעלי תפקידים בתאגיד וכן צורת ההתקשרות עימם.
  • המלצות לחסכון במים ע"י שימוש במערכות מתקדמות, זיהוי נזילות.
  • הנחיות להחלפת דיריים בעת עזיבה\כניסה לדירה.
  • כל מידע הנוגע למים וביוב המשרת את הציבור.
  טופס בקשה לקבלת מידע