אגף ההנדסה

אגף הנדסה אמון על פיתוח ויישום מדיניות בקשר לאספקת המים, איכות המים ותשתיות הביוב וכן בטחון מים ומשק לשעת חירום (מל"ח) תוך שמירה על איכות הסביבה.

כמו כן נותן תמיכה טכנית בכל פעילויות אגף התפעול.

האגף נמצא בקשר שוטף עם רשויות המדינה המפקחות על פעילות התאגיד בתחומים השונים: משרד הבריאות, רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף, מכון התקנים ומשרד האנרגיה. 

האגף פועל על מנת לספק לתושבי בני ברק מים ושירותי ביוב באיכות הגבוהה ביותר.

כדי לעשות זאת, נערכות פעמיים בשבוע בדיקות לקביעת איכות המים, בהתאם לדרישות המחמירות ביותר של משרד הבריאות.

במטרה זו הוקמה מערכת לבקרה ושליטה על תפעול 7 מתקני שאיבת מים ובארות המים המוצבים ברחבי העיר, המאפשרת  לעובדי החברה לשלוט בזמן אמת על המתקנים ולזהות תקלות במהירות.

אגף ההנדסה אחראי גם ליישום תוכניות האב למים ולביוב, ותוכנית ההשקעות התלת שנתיות, אשר אושרו על ידי כל הגורמים הרגולאטורים והסטאטוטוריים.

מתוכניות אלה נגזרות תוכניות העבודה השנתיות.

במסגרת זו הושקעו מיום הקמת התאגיד עשרות מיליוני שקלים בשדרוג ושיפור תשתיות המים והביוב בעיר.

בנוסף מושקעים מידי שנה כ- 10 מיליון ש"ח בתפעול ותחזוקה שוטפים של מערכות המים והביוב העירוניות.
 
בעלי תפקידים מרכזיים באגף:

מהנדס ראשי, סגן מהנדס, מהנדס ביוב, מפקח ביוב, רכזת GIS , רכזת פרויקטים, מזכירת אגף.

 

זמני קבלת קהל:

בימים א' וד' בין השעות 10:00-13:00

 

מטרות האגף

  • אחריות לכל היבטי ההנדסה בחברה.
  • דואג לאיכות  מי השתייה.
  • אמון על תיאום ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע בתאגיד ובעירייה, במשרדי הממשלה ובחברות הנדסה וייעוץ.
  • אחריות על תפעול ותחזוקת מתקני הביוב, המהווים את נכסי התאגיד.וכן שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב ופיקוח על עבודות השדרוג והפיתוח.
  • פיקוח על עבודות קבלני אחזקה של התאגיד בשטח.
  • בקרת שפכי תעשייה.
  • בדיקת תוכנית לצורך קבלת טפסי 2 ו- 4  לבנינים חדשים.
  • אכיפה בנושא חוק המזחים בבתי עסק ובנינים.