אגף התפעול

 

אגף התפעול אמון ואחראי על אספקת המים וסליקת שפכים באופן רציף כל ימות השנה, ועל מערך של אספקת המים בחירום.

האגף נמצא בקשר שוטף עם אגף הנדסה, ועם גורמי חוץ: עירייה, מנהל המים, חברת מקורות, משרד הבריאות  וקבלני משנה המתפעלים את רשת המים והביוב.

האגף אחראי על ביצוע עבודות הפיתוח ברחבי העיר הכוללות: תשתיות מים וביוב וכן תשתיות יבשות שנלוות לפרויקטים.


כמו כן האגף אחראי על כל מערך מדי המים והמז"חים בעיר הן בהתקנות חדשות והן באחזקות שבר
וכן על הפקת מים ממאגרי מים מקומיים ומקידוחים עצמאים.

 

האגף אחראי גם על תפעול מגדל המים ובריכה של 10,000 קוב המספקת מים לכל רחבי העיר.

 

 

בעלי תפקידים  באגף: 

 

ראש אגף התפעול, מנהל התפעול, מזכירת האגף.

 

 

המדורים שבתחום אחריות האגף:

 

מדור בארות

  • אחראים על תפעול הבארות הן בשגרה והן בחירום.
  • אחראים על בדיקות איכות המים.
  • אחראים על מערכת לחץ המים ברשת בכל ימות השנה.

מדור אחזקה

  • אחראים באופן שוטף על תפקוד המערכת ותיקון תקלות במשך 24 שעות ביממה.
  • אחראים על קבלנים חיצונים לאחזקת שבר.

מדור מחסן ורכש

  • אחראים על מחסן החלפים וציוד החירום במחסן הלוגיסטי.
  • אחראים על ביצוע הזמנות ורכש באופן שוטף.

מדור מדי מים

  • אחראים על כל מערך מדי המים כולל החלפה והתקנה של מדים ומז"חים (מכשיר מונע זרימה חוזרת).

מדור ביוב

  • אחראים על אחזקת שבר בתחום הביוב.
  • אחראים על קבלן הביוב בעבודות ובאחזקת השבר