תקנות מי השתייה

 

תקנות בריאות העם מגדירות את איכות המים ומעוגנות בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב- התש"ס 2000".  

"מי ברק" מבצעת בדיקות איכות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות.

  • בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואוריד.
  • בחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואוריד.
  • בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגאניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו').
  • מדי שלושה חודשים מתפרסמות תוצאות הבדיקות בדו"ח איכות המים בעיתונות המקומית.

דוחות איכות המים-תאגיד

דוחות איכות המים -משרד הבריאות