סוגי תקלות והטיפול בהן

 

במוקד תקלות מים, ביוב ואיכות המים מתקבלות כ- 500 פניות בחודש.

כ-30 נושאים שונים מטופלים על ידי המוקד.
התקלות המדווחות על ידי התושבים נקלטות בתוכנת המוקד המאפשרת אפיון התקלה על פי סוג התקלה, מיקומה, הגורמים המטפלים בה וסטאטוס תקלה.

תוכנה זו מאפשרת גם לפקח על קצב תיקון התקלה, ולאתר רחובות בהם קיימות בעיות חוזרות כדי לאפשר למהנדסי החברה לבצע פעולות להחלפת ושדרוג קווי ביוב ברחובות אלה. 
במקרה של תקלות חריגות, פיצוץ קו סניקה, לחץ מים נמוך אזורי, תדירות גבוהה של פניות באיכות המים ותקלות במתקנים, מועברות הפניות לטיפול ישיר של מהנדסי החברה. 

הטיפול בתקלות 
במסגרת הטיפול בתקלות מופעלים: מקורות- חברת המים הלאומית, המשמשת כקבלן תפעולי לטיפול בתקלות של מתקנים (בארות, מאגרי מים, תחנות שאיבה), וקבלן תחזוקה להחלפת מדי מים ולטיפול בנזילות המים. 

 

התקלות השכיחות הן: 
תקלות מים

 • פיצוצים בצנרת המים.
 • נזילות ממדי המים.  
 • נזילות בחיבורי הצנרת.
 • לחץ מים נמוך.
 • מגופים שבורים.
 • מגופים נוזלים.
 • הפסקות מים.

תקלות איכות המים

 • מים עכורים.
 • מים חלודים.
 • טעם שאינו טוב.
 • ריח יוצא דופן.

תקלות ביוב

 • פריצות ביוב.
 • סתימות ביוב.
 • בורות ביוב שבורים.
 • מכסיי ביוב חסרים.
 • בדיקת חיבורי ביוב לקווים עירוניים.

תקלות אחרות

 • פגיעת קבלנים בקווי מים וביוב.
 • נזק שנגרם בעקבות עבודות של "מי ברק".
 • גניבת מים מהקו העירוני.
 • פניות אשר דורשות התערבות של אגף התפעול.