הנהלת התאגיד

דוד צלניק

   מנכ"ל

073-2211053

davidtz@mei-barak.co.il

 

מיכל מועלם

מנהלת לשכת מנכ"ל

073-2211053

michal@mei-barak.co.il

 

רו"ח מתי שטרן

סמנכ"ל כספים

073-2211057

mati@mei-barak.co.il

 

אינג' עמוס קלצ'בסקי

מהנדס ראשי

073-2211070

amosk@mei-barak.co.il

  

פנחס צברי

סמנכ"ל תפעול

073-2211040

pinchas@mei-barak.co.il

 

ניר גורי

מנהל תפעול

073-2211040

nir@mei-barak.co.il

 

יצחק כרמלי

מנהל בטחון וחרום

073-2211040

itzhak@mei-barak.co.il

 

יעקב א. שכטר

מנהל מחלקת ארגון ומנהל

073-2211050

 yacov@mei-barak.co.il

 

רינה זאבי

 מנהלת שירות לקוחות וגבייה

073-2211000

rina_z@mei-barak.co.il 

 

משה ישרוף

ס\מהנדס התאגיד

073-2211070

moshey@mei-barak.co.il

 

רחלי וולך

רכזת GIS

073-2211061

racheliw@mei-barak.co.il

  

עו"ד חנה זיכל

יועצת משפטית

hana@slplaw.co.il

 

רו"ח שרון טביב

מבקרת פנים

03-6386868

sharont@bdo.co.il