מוקד תקלות- 106

 

בכל פניה למוקד, חשוב לציין פרטים מלאים ומדויקים אודות הכתובת, מקור התקלה, תיאור התקלה ופרטים נוספים ע"מ לסייע באיתור התקלה ובטיפולה.

טרם פנייתך למוקד, יש לוודא: 

  • השיבר הדרתי במצב פתוח (נמצא בד"כ בסמוך למונה המים הפרטי/דירתי).
  • השיבר הראשי במצב פתוח (נמצא בד"כ בסמוך למונה הראשי הכללי של הבנין).

אחריות על רשת המים

  • האחריות על רשת המים עד למד המים הכללי של הבניין חלה על התאגיד.
  • ממד המים הכללי עד המד הפרטי, האחריות חלה על כל דיירי הבנין במשותף.
  • ממד המים הפרטי לכיוון הדירה לרבות הצנרת הביתית רשת המים, הינה באחריות הצרכן עצמו.

במידה וישנה בעיה באספקת המים לאחת מדירות הבניין ובשאר הדירות האספקה תקינה- מדובר בתקלה פרטית שהטיפול בה אינו במסגרת השירותים שהתאגיד מספק, אלא יש לטפל בה באופן פרטי ע"י הצרכן.

פריצות ביוב-

אחריות התאגיד הינה רק בשטח הציבורי (מחוץ לגבול המגרש/חצר) כגון: בכביש, במדרכה. כל פריצת ביוב בתוך שטח החצר או מגרש הנכס, הינה באחריות הדיירים והטיפול בה יתבצע ע"י בעל מקצוע באופן פרטי.    

המוקד העירוני של עיריית בני ברק במספר חיוג 106 מעניק שרותים לתושבי העיר ולפונים אליו 24 שעות ביממה .

  • המוקד משמש כמרכז שליטה תאום ובקרה בכל בעיה עירונית המטרידה את הפונה.
  • במקרה של פניה המוקד בודק את הבעיה באמצעים שונים ובעת הצורך שולח סייר למקום לבדיקה.
  • במקרה של  פניות ותלונות ולאחר בדיקה המוקד מפנה את הבעיה לעובדי התאגיד בתחומי המים והביוב והם יוצאים לשטח לטיפול.
  • העבודה בשטח ע"י עובדי התאגיד מתבצעת 24 שעות ביממה וכמעט בכל מזג אויר.
  •  התאגיד נותן מענה לכ-6000 פניות בממוצע למוקד העירוני עם 100% סגירת פניות!