חופש מידע

 

תאגיד מי ברק פועל עפ"י תקנות חופש המידע התשנ"ט (1999) המחייבות להעביר לציבור

מידע בנושאי התאגיד  החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב בקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות .

 

ממונה חופש מידע : יעקב א.  שכטר

דוא"ל: yacov@mei-barak.co.il

טלפון: 073-2211055

פקס: 073-2211035

רחוב ז'בוטינסקי 168 בני ברק

www.mei-barak.co.il

 

 

 

 

 

לצפיה :

דוח שנתי  

דוח ממונה חופש מידע 

טופס בקשה לקבלת מידע